Harmónia idézetek Sri Chinmoy írásaiból

Harmónia idézetek Sri Chinmoy békefilozófustól

Harmónia Futás - Sri-ChinmoyA harmónia minden világproblémát meg tud oldani.

Minden jó szív
A világharmónia
Bajnokává szegődik.

Hadd legyen olyan szívem,
Amely a világharmóniában
Lüktet.

A jó emberek világharmónia-éhes életek.

Igenlő elmével
És igenlő szívvel
Mindannyiunknak
A világharmónia játékát kell játszanunk.

Csak akkor tudunk segíteni az emberiségen,
Ha az emberiség maga is
Világharmóniában
Akar élni.

A harmonikus világ egy egység-kör.

A harmonikus világ a kozmosszal való mély kapcsolatunkból származik.

Az egyetlen dolog, amire a világpolitikának szüksége van: a harmónia.

Az egyetlen dolog, amire a világkonfliktusoknak szüksége van: a harmónia.

A harmónia arany lehetőség számunkra, hogy szeressük az egész világot, és az egész világ szeressen minket.

A harmónia mindenütt csak szeretetet lát.

Az új évezredben a világharmónia nem engedi majd, hogy régi, tökéletlen életünket éljük.

A harmónia önmagában megmentheti a világot az elkerülhetetlen katasztrófától.

A harmónia a legragyogóbb mosoly.

A harmónia ki fogja szabadítani a világot a bonyolultság hálójából.

A harmónia segít, hogy valóra váltsuk édes álmainkat.

A harmónia a cselekvő egység-szeretet.

A harmónia elhozza nekünk rég elvesztett egyetértésünket.

A barátság harmónia. A kölcsönös harmónia megszüntet minden sötét nézeteltérést.

Ha harmóniát tudsz teremteni
Saját életedben,
Ez a harmónia bejut majd
A tágas világba.

A harmónia elűzi minden csalódottságunkat.

A harmónia hatalmas ösztönzést ad elménknek a világ felemelésére.

A harmónia lankadatlan törekvést ad szívünknek, hogy mindig fenntartsa a világ boldogságát, vidámságát és üdvét.

A világharmónia nem elérhetetlen cél.

A harmónia teljes ellenőrzéssel bír a negativitás felett.

A harmónia világtökéletesség.
A harmónia világelégedettség.

Őszinte szolgálatod
Nagyban hozzájárul
A világ
Harmóniájához és békéjéhez.

Egyedül a világharmónia által születhet meg a világbéke.

Úgy érzem, a világbéke az imádság, a meditáció és az odaadó szolgálat segítségével születhet meg. Minden egyes egyénnek meg kell próbálnia boldoggá tenni másokat, mert csak a boldogságon keresztül juthatunk békéhez. Ha szeretettel és őszintén boldogságot tudunk szerezni valakinek, akkor ő csupa jóindulat lesz irántunk. Tehát a boldogságból békét nyerünk, és a békéből boldogságot. E kettő elválaszthatatlan.

A mi világunk sajnos nem látta még a béke arcát, és nem érezte még a béke szívét. Miért? Éppen azért, mert csak elménk zsenialitásával és nagyszerűségével próbáljuk létrehozni a békét. Mindaddig, amíg a békét elménk képességeivel igyekszünk létrehozni, szomorú kudarcra vagyunk ítélve. Csak akkor arathatunk sikert, ha szívünk képességeit használjuk.

A szív tapasztalatai megerősítenek, kitágítják látókörünket, és megéreztetik velünk, hogy mindannyian egyetlen családhoz tartozunk, és csak egy otthonunk van. Minden ember zarándok. Szálljunk hát örömszárnyainkkal és örökké új álmainkkal a szeretet és az ígéret egén. Szeretetünkkel teljesen sajátunknak fogjuk látni és érezni a világot. Ígéretünkkel megnöveljük minden emberi lény és minden nemzet szépségét és isteniségét.

Egy pillanatnyi igazság
Megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi béke
Megmentheti, és meg is fogja menteni a világot.
Egy pillanatnyi szeretet
Tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot.

Ha meg kell óvnod vagy védened magad, próbálj egy magasabb rendű fegyvert használni. Ha az emberek mondanak valamit, és te ugyanazon a szinten vágsz vissza, a dolognak sosem lesz vége. Ha viszont egyszerűen csak lenyeled a haragod, akkor továbbra is ki fognak használni. De ha átitat a belső béke, akkor látni fognak benned valamit, amit sosem lehet legyőzni. Változást látnak majd benned, ez a változás pedig nem csak zavarba ejti, de meg is rettenti őket. Ez ráébreszti őket, hogy fegyvereik mit sem érnek.

Az erős elmének lehetnek ellenségei, a békés szívnek viszont soha. Ha szereted az emberiséget, akkor szert kell tenned belső békére, és fejlesztened kell azt. Ez a belső béke feltétlenül megváltoztatja a világ arcát. Mikor teljes külső létedet elárasztja a béke, meglátod, hogy nem létezhet harag. Ilyenkor a harag egy valódi idegenné válik számodra.

A haragnak van egy ellensége: a béke
A békének nincs ellensége.
A békének van egy bizalmas barátja: az öröm.
A haragnak csak egy barátja van: a pusztítás.

A béke maga erő. Ha belső békével rendelkezel, örömmel és gyönyörrel rendelkezhetsz, mikor kilépsz a külső világba. Ha lelki békével – még ha csak kevéske lelki békével is ­– rendelkezel, akkor ellenőrzésed alatt tarthatod a külső világot. Bárhová is mész, meg tudod teremteni a saját békédet.

Hogyan oldd fel a tegnapi haragot?
Csak áraszd el
A ma lelki nyugalmával.

Ha már egyszer rendelkezünk belső békével, a világbéke egy szempillantás alatt elérhető. Ha érzünk belül egy jó gondolatot, egy megvilágosító és beteljesítő gondolatot, akkor ezt a gondolatot ki fogjuk fejezni, és felajánljuk barátainknak és szeretteinknek. Megvilágosító, lélekteljes, beteljesítő gondolataink behatolnak szeretteinkbe, és így ők is békével rendelkeznek majd. Tehát ha belső békénk van, az automatikusan kifejezi önmagát. Tulajdonságait és képességeit szétterjeszti az egész világon.

Az ember lélekteli mosolya
Valóban tökéletes kifejezése
Belső békéjének.

Az egység-világ-család

El kívánom mondani, hogy az emberi lények nem tökéletesek. Különben mindannyian szentek és bölcsek lennénk, és semmi rosszat nem tennénk. Tételezzük fel, hogy ma valami rosszat tettem veled, és szenvedést okoztam. Akkor holnap te jössz vissza végtelenül nagyobb erővel, mint amivel én rendelkezem, és visszavágsz. Ha folytatjuk ezt a játékot, akkor soha nem lesz világbéke, így ezt abba kell hagynunk.

Hogy kinek az ütései erősebbek, azt egyedül Istennek kell eldöntenie. De utána felismerjük, hogy valami rosszat tettünk, és felhagyunk vele. Túl kell mennünk azon az érzésen, hogy erősebbek vagy gyengébbek vagyunk.

Egy egység-családban, az egyik fivér talán fizikailag erősebb, mint a többiek. Ugyanakkor a másik fivér talán mentálisan erősebb, és a harmadik talán spirituálisan. Azonban mindannyian egy családhoz tartoznak, tehát mindegyikük ereje a másikhoz is tartozik. Mondjuk, hogy te orvos vagy, én ügyvéd, másvalaki pedig politikus. A politikusnak nem szabadna úgy gondolnia, hogy az orvos haszontalan, és az orvosnak sem szabad azt gondolja, hogy a politikus vagy az ügyvéd hasznavehetetlen. Minden egyes személynek megvan a saját helye a világ-családunkban.

Nem a másokat legyőző erő,
Hanem a másokkal való eggyéválás ereje
A valódi erő.

A szív-erő a szeretet ereje,
Az egység ereje.

– Sri Chinmoy

 

Békeidézetek